Iedereen die wel eens op het podium heeft gestaan weet dat optreden ontzettend spannend kan zijn en veel energie kost. Maar wat gebeurd er nu eigenlijk met je als je op het podium staat?

Volgens psychiater en onderzoeker Esther van Fenema kan optreden vergeleken worden met topsport. Fenema gaf in eind 2012 een lezing op het conservatorium van Amsterdam over de psychologische en fysiologische factoren die van invloed zijn op de muzikale prestaties en de natuurlijke reacties van het lichaam op prestatie gebonden druk. Tijdens deze lezing liet zij een fragment zien van haar onderzoek naar de invloed van optreden op het lichaam. Fenema had in samenwerking met het tv-programma Pavlov een experimenteel concert georganiseerd op het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Lavinia Meijer, een bekende Nederlandse harpiste, werd gevraagd om mee te doen met dit onderzoek. De bedoeling was dat zij een kort concertje zou geven en tijdens haar optreden zouden bepaalde fysiologische metingen gedaan worden. Onder andere werden de bloeddruk en de hartslag gemeten. Ook werd er bloed afgenomen om de concentratie cortisol te kunnen bepalen.

Uit de resultaten bleek dat in Lavinia’s geval optreden een enorme impact had op haar lichaam. Tijdens de aanvang van het concert was haar hartslag op gelopen tot boven de 160 slagen per minuut. Ook was haar bloeddruk significant verhoogd en was haar cortisol niveau drie keer zo hoog vergeleken met haar cortisol niveau in rusttoestand. Lavinia gaf na het onderzoek aan dat ze deze resultaten niet verwacht had. Ze vertelde dat ze wel spanning voelt als ze op het podium staat maar was verbaasd over hoeveel impact optreden op haar had. Uiteraard is dit onderzoek nu gedaan bij 1 persoon dus algemene conclusies kunnen hier nog niet uit getrokken worden. Fenema gaf aan dat ze graag uitgebreider onderzoek zou willen doen naar dit onderwerp en dat ze van plan dit experiment te herhalen met een grotere groep proefpersonen. Wel wilde ze alvast voorzichtig concluderen dat optreden echt vergeleken kan worden met topsport en dat je zowel fysiek als mentaal in een goede conditie moet zijn om een goede prestatie te leveren.